Bereikbaarheid & Mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn voor ADA niet alleen het verkeer en openbaar vervoer,
ook digitale bereikbaarheid is minstens zo belangrijk. Bereikbaarheid is in de Achterhoek van
essentieel belang. Mobiliteit is een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en daarnaast
ook erg belangrijk voor de uitwisseling van studenten met andere regio’s, het bedrijfsleven
en onderwijsinstellingen.

Hoe is het nu?

  • De N18 blijft een flessenhals op het traject tussen Varsseveld en Groenlo.
  • Streekbussen zijn meer gevuld met lucht dan met passagiers.

Hoe kan het anders?

  • Volwaardige opwaardering van de N18 tussen Varsseveld en Groenlo door 2×2 rijbanen en een max. snelheid van 100 km/u. Dit initiatief is door ADA besproken én overgenomen in de Achterhoek Raad.
  • Goede dwarsverbindingen met de A1.
  • Robuuste spoorwegverbindingen.
  • Openbaar vervoer is geen vervanging voor de auto, maar een aanvulling.  Alternatieven voor bijvoorbeeld een dorpsauto dienen verder ontwikkeld te worden.
  • Maatwerk voor de kleine kernen met speciale aandacht voor ouderen.
  • De gemeente dient actief mee te werken aan plaatsing van oplaadpunten voor auto’s, door bijvoorbeeld procedures te versnellen en obstakels uit de weg te nemen.
  • Aandacht voor digitale bereikbaarheid binnen onze gemeente om afstanden te verkleinen.