Economische ontwikkelingen

De bestaande bedrijvigheid in de moderne maakindustrie en handel moet worden gekoesterd en gestimuleerd. Daar waar ondernemingen tegen beperkingen aanlopen, zoals bij de werving van goed geschoold personeel, faciliteert de gemeente voldoende woningbouw en andere voorwaarden voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zoals goede wegen, veel groen, cultuur en een rijk verenigingsleven.
ADA ondersteunt het streven om dé Achterhoek afstudeer- en stageregio van Nederland te worden. Hoe meer jongeren ervaren dat ondernemen in Oude IJsselstreek “Smart Industry” combineert met goede voorzieningen en een groen leefklimaat, des te beter wordt onze toekomst. Het beschikbaar blijven van voldoende gekwalificeerde vakmensen is essentieel voor onze economische toekomst.

Innovatieve ondernemers hebben Oude IJsselstreek al gevonden, maar het kan beter. ADA wil vrij baan geven voor “Smart Industry”. Schone en moderne maakbedrijven, met oog voor duurzaamheid en circulaire-economie, zijn altijd welkom.

Hoe kan het anders?

  • De gemeente dient het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren door planologische belemmeringen weg te nemen.
  • Houd voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en gezondheidszorg op peil, zodat de gemeente een aantrekkelijk vestigingsklimaat uitstraalt.
  • Bereikbaarheid en mobiliteit moeten beter.
  • De gemeente moet toezien op een evenredige verdelingen in werkgelegenheid door diversificatie van bedrijven.
  • In gebieden als Engbergen, omgeving Landfort, het Idinksbos, het Zwarte Veen of langs de Oude IJssel kan meer dan kleinschalige verblijfsrecreatie worden toegestaan. De gemeente gaat, wat ADA betreft, actief op zoek naar investeerders voor dit soort projecten.
  • Speciale aandacht voor werkgelegenheid van jongeren, vrouwen en hoger opgeleiden.