Natuur, Energietransitie & Duurzaamheid

Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen heel goed hand in hand gaan. De landschappelijke schoonheid van ons coulisselandschap, de bossen en andere natuurgebieden in de Achterhoek zijn een waardevol bezit. Ook in economische zin! Daarom vindt ADA dat agrarische bedrijven en haar landbouwgronden ook een onderdeel van dit landschap kunnen blijven.

Hoe is het nu?

  • Landbouwgronden worden opgeofferd voor zonneparken en windmolenparken en verdringen agrarische activiteiten.
  • Veel regels bij initiatieven omtrent kringloop economie of projecten.
  • Bij Netterden staan onderhand te veel windmolens.

Hoe kan het anders?

  • Toerisme en recreatie dienen meer gestimuleerd te worden.
  • Maak het voor burgers en bedrijven aantrekkelijker om initiatieven te ontplooien. Verminder regels en maak het ontplooien van initiatieven laagdrempelig.

ADA gelooft niet in subsidies die het gebruik van duurzame energie sneller in gang zetten, maar is wel voor duurzaamheidsleningen, die kunnen worden verstrekt aan particulieren of ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf.


Tot slot: ADA vindt het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is in het belang van elke Achterhoeker, jong en oud. Duurzaamheid en het bevorderen van een circulaire-economie biedt ook in onze regio een kans voor economische ontwikkeling. Projecten rondom duurzame energie verdienen planologische steun, maar dienen de eigen broek op te houden.