Veiligheid

Veiligheid en de geruststellende gedachte, dat er een efficiënte en effectieve politiezorg wordt geboden, is een voorwaarde. ADA vindt het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al helemaal uit den boze. Hufters die het verpesten moeten hard worden aangepakt. Hulpverleners en anderen, die zich voor de publieke zaak inzetten, horen ongestoord hun werk te kunnen doen.

Hoe is het nu?

  • Hulpdiensten zijn niet op alle plekken binnen onze gemeente tijdig aanwezig.
  • Onvoldoende aandacht vanuit de Achterhoek om politie op juiste niveau te houden.
  • Burgemeester maakt te weinig gebruik van zijn bevoegdheden om orde te handhaven en overlast te bestrijden.
  • Gemeente zet onvoldoende in op mogelijkheden die de Wet BIBOB* geeft.

De hulpdiensten dienen 24 uur per dag beschikbaar te zijn en op tijd te zijn als je ze nodig hebt. Op dit moment kan daar helaas niet van worden gesproken en is er te veel ruimte voor criminelen om hun werkterrein naar onze regio te verleggen. Die ontwikkeling moet dringend worden gekeerd.

Hoe kan het anders?

  • Een actievere lobby vanuit Achterhoekse gemeenten om politieniveau op peil te houden en/of te brengen.
  • De burgemeester dient meer te handhaven en gebruik te maken van alle mogelijke middelen die hij als burgemeester heeft.
  • Schade dient zoveel mogelijk te worden verhaald op veroorzaker.
  • Trek sneller vergunningen in wanneer het vermoeden bestaat op misbruik van vergunningen voor andere doeleinden.
  • Waardeer vrijwilligers meer bij de uitvoering van hun veiligheidstaken (brandweer, EHBO, verkeersregelaars etc.).