Werk & Inkomen

ADA wil iedereen maximaal stimuleren en iedereen de mogelijkheid bieden om de eigen talenten en mogelijkheden te ontwikkelen en daarbij de beperkingen zoveel mogelijk helpen te compenseren. Voor iemand die werkloos aan de kant zit betekent het dat diens talenten en bijdragen aan het gezamenlijk welzijn worden verspild.

Daar waar mogelijk, dient de gemeente opdrachten aan ondernemers uit de Achterhoek te verstrekken en bij aanbestedingen de inzet van lokale bedrijven en inwoners deel te laten uit maken van het programma van eisen. De gemeente kan op die manier de belangen van eigen inwoners verdedigen. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn of vanwege een andere omstandigheid een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, moeten de gelegenheid krijgen aan het werk te gaan.