Don de Jong

Nr. 16 kandidatenlijst en Voorzitter ADA

Wie ben ik?

Ik ben iemand die houd van verbinden en ondernemend ingesteld. Om die reden heb ik het voorzitterschap van ADA op mij genomen.

Waarom ben je politiek actief en wat wil ik bereiken?

Eigenlijk ben ik bij de politiek uitgekomen omdat zeuren geen pas maakt, als je wat voor het voetlicht wil brengen dan moet je participeren. Ik zie heel veel negativiteit, we willen alles voor mensen regelen, exponent daarvan, het sociale domein is de belangrijkste afdeling waar de meeste middelen naartoe gaan. Terwijl deze maar een paar % van alle burgers wil helpen. Laat deze paar % met rust, als je niet mee wil of kan doen dan is dat prima.

We worden bestuurd door bureaucraten, die geen werkelijk gevoel meer hebben voor de realiteit. Een paar voorbeelden. 1) het klimaatbeleid, iets wat mij als natuurliefhebber erg aangaat. “Het beleid is eigenlijk heel destructief. Veel groene doelen zetten juist onnodig veel druk op de natuur, omdat je veel grond nodig hebt om alles te kunnen voorzien van groene energie.” 2) Het sociale domein, hoe kunnen we ervoor kiezen om als gemeente een bedrijf op te richten, erop gericht om mensen een geluksgevoel te geven. We zakken steeds verder in het moeras en in het stigma dat een betaalde baan al dan niet gesubsidieerd de weg naar voldoening en nut oplevert.

Als reactie op de dingen die misgaan, wijd ik mij aan ADA op lokaal niveau en nationaal het liberalisme. “Liberalisme is tegen elke vorm van geweld, dat is de kernwaarde, dus ook tegen dwang. Een Libertarische samenleving wordt gebouwd op verantwoordelijkheid en niet op gehoorzaamheid. Als je van dat principe uitgaat, dan heb je geen uitgebreide wetboeken nodig, maar je houdt iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar daden. Een andere kernwaarde is je lijfrecht. Je maakt zelf je keuzes over je eigen lichaam.