Campagne gestart!

kieslijst gepresenteerd

Tijdens een feestelijke bijeenkomst van de kandidaten op de kieslijst is op 16 februari 2022, precies 1 maand voor de verkiezingen, de aftrap voor de campagne van Achterhoeks Democratisch Alternatief (ADA) gedaan.

Tijdens die bijeenkomst werd de definitieve kieslijst gepresenteerd. De lijsttrekker, Richard de Lange, sprak daar de volgende woorden:

“Ik ben trots om een grote diversiteit aan kandidaten te kunnen presenteren. Zij komen uit verschillende kernen, van verschillende leeftijd en met allerlei beroepsmatige achtergronden. We zijn vooral blij met de jongeren, die enthousiast zijn voor de gemeentepolitiek en het grote aantal kandidaten uit het bedrijfsleven, de vrije beroepen en de agrarische sector.

Het is goed om nu ook een lokale partij aan de wat rechtse, liberale kant van de politiek te hebben, zeker nu zoveel mensen genoeg hebben van de traditionele partijen in den Haag”

Het gaat ADA er om de Achterhoek te behoeden voor de kwalijke Haagse bestuurscultuur van beslotenheid en achterkamertjespolitiek. ADA richt zich met name op kiezers met een liberale achtergrond, die hun buik vol hebben van het gedoe in de landelijke politiek en heeft een programma dat de inwoners veel meer betrekt bij hoe het de komende jaren in Oude IJsselstreek zal gaan.

De slogan die op de verkiezingsaffiches staat is trouwens ontleend aan een uitspraak van Pim Fortuyn, die al eerder de zere vinger legde op de verkokerde bestuurscultuur en luidt: ”Zeggen wat je denkt, en doen wat je zegt!”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *